định dạng âm Thanh WMA dạng cung nén của video, và dữ liệu âm thanh với những thiệt hại và không có, từ Microsoft.

1. Chọn tập tin âm thanh

Chọn

2. Chọn chất lượng

3. Đi!

Để lại phản hồi của bạn

5