dạng âm Thanh sửa một giải mã được thiết kế cho nén âm thanh mà không mất mát.

1. Chọn tập tin âm thanh

Chọn

2. Chọn chất lượng

3. Đi!

Để lại phản hồi của bạn

5