เสียงรูปแบบที่ WMA รูปแบบให้การบีบข้อมูลของวิดีโอและเสียงข้อมูลกับความสูญเสียและถ้าหากไม่มีจากไมโครซอฟท์

1. เลือกแฟ้มเสียง

เลือก

2. เลือกคุณภาพ

3. ไปเป็น

ฝากความคิดเห็นของคุณไว้

5