เสียงรูปแบบ MP3 เป็นคนที่ป๊อปมากที่สุดรูปแบบนั่นสนับสนุนความหลากหลายของอุปกรณ์และใช้สำหรับเสียงการเล่นกลับมา

1. เลือกแฟ้มเสียง

เลือก

2. เลือกคุณภาพ

3. ไปเป็น

ฝากความคิดเห็นของคุณไว้

5