เสียง MMF รูปแบบคือ specialized รูปแบบ Yamaha SMAF องร้องบนพื้นฐานของซึ่งถูกสร้างขึ้นสำหรับพวกเขาโทรศัพท์ภายใต้การผลิตของ ringtones น

1. เลือกแฟ้มเสียง

เลือก

2. เลือกคุณภาพ

3. ไปเป็น

ฝากความคิดเห็นของคุณไว้

5