เสียงรูปแบบ M4A เป็นรูปแบบพัฒนาขึ้นโดยแอปเปิ้ลที่บีบอัดเสียงข้อมูลโดยไม่มีการสูญเสีย

1. เลือกแฟ้มเสียง

เลือก

2. เลือกคุณภาพ

3. ไปเป็น

ฝากความคิดเห็นของคุณไว้

5