เสียงรูปแบบ FLAC คือตัวถอดรหัส/เข้ารหัสออกแบบสำหรับเสียงบีบข้อมูลโดยไม่มีการสูญเสีย

1. เลือกแฟ้มเสียง

เลือก

2. เลือกคุณภาพ

3. ไปเป็น

ฝากความคิดเห็นของคุณไว้

5