เสียงรูปแบบคือ AAC เป็น multichannel อัลกอริธึมนั้นจะอนุญาตให้คุณต้องการถ่ายโอนอำนาจเหนือกว่าคุณภาพของแฟ้ม MP3 ได้

1. เลือกแฟ้มเสียง

เลือก

2. เลือกคุณภาพ

3. ไปเป็น

ฝากความคิดเห็นของคุณไว้

5